Dotacje do instalacji

"Dotacje dla przyszłości: Inwestuj w instalacje zielonej energii!"

Wykorzystaj szansę i otrzymaj dotację na instalację zielonej energii! Przesiądź się na ścieżkę ekologicznego rozwoju i ciesz się korzyściami, jakie niesie ze sobą energia odnawialna. Zainstaluj panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne lub pompę ciepła, i zacznij oszczędzać na rachunkach za prąd czy ogrzewanie. Dzięki naszym dotacjom, możesz inwestować w przyszłość i jednocześnie dbać o środowisko naturalne. Złap szansę na ekologiczny postęp – skorzystaj z naszych dotacji i uczynij swój dom bardziej przyjaznym dla planety!

Poznaj swoje możliwości

Program Czyste Powietrze

Program „Czyste Powietrze” ma na celu zachęcenie mieszkańców do podejmowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza i wprowadzenia bardziej ekologicznych rozwiązań w swoich domach.

Warunki programu są następujące:

 • Program jest dostępny dla wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych, mieszkań oraz wspólnot mieszkaniowych na terenie Polski.
 • Aby ubiegać się o wsparcie finansowe, należy spełnić określone kryteria dotyczące wieku budynku oraz rodzaju stosowanego systemu grzewczego.
 • Właściciel musi złożyć wniosek do odpowiednich instytucji lub organizacji odpowiedzialnych za wdrażanie programu.

Korzyści płynące z udziału w programie „Czyste Powietrze” obejmują:

 • Poprawa jakości powietrza: Program dąży do redukcji emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza i zdrowia mieszkańców.
 • Oszczędność energii: Dzięki termomodernizacji budynków i wymianie przestarzałych systemów grzewczych, właściciele mogą znacznie zmniejszyć zużycie energii i koszty związane z ogrzewaniem.
 • Wsparcie finansowe: Program oferuje dotacje i pożyczki na modernizację instalacji grzewczych oraz termomodernizację budynków, co pomaga obniżyć koszty inwestycji.
 • Podniesienie wartości nieruchomości: Modernizacja budynków przyczynia się do zwiększenia ich wartości rynkowej, co może być korzystne w przypadku ewentualnej sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.
 • Tworzenie miejsc pracy: Program generuje nowe miejsca pracy w sektorze usług energooszczędnych, instalacyjnych oraz budowlanych, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego.

Kwoty dotacji

Wysokość dotacji, jaką można uzyskać w ramach programu Czyste Powietrze, zależy od różnych czynników, takich jak rodzaj i zakres planowanych działań modernizacyjnych oraz dochód gospodarstwa domowego. Dotacje są przyznawane na zasadzie dofinansowania do kosztów inwestycji.

W przypadku modernizacji instalacji grzewczych, wysokość dotacji może sięgać nawet do 90% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 53 000 zł. Dotacje na wymianę kotłów na bardziej ekologiczne modele, takie jak kotły kondensacyjne czy ekogroszek, mogą wynosić nawet do 40% kosztów kwalifikowanych, z ograniczeniem do 25 000 zł.

W przypadku termomodernizacji budynków, wysokość dotacji zależy od zakresu planowanych prac. Dotacje mogą sięgać nawet do 90% kosztów kwalifikowanych, jednak z ograniczeniem do 100 000 zł. W przypadku bardziej zaawansowanych działań termomodernizacyjnych, takich jak m.in. wymiana stolarki okiennej czy docieplenie dachu, maksymalna wysokość dotacji może wynieść nawet do 150 000 zł.

Należy pamiętać, że kwoty dotacji oraz ich ograniczenia są ustalane przez program Czyste Powietrze i mogą ulegać zmianom w zależności od aktualnych regulacji i budżetu programu. Aby uzyskać dokładne informacje na temat dostępnych dotacji, warto skonsultować się z odpowiednimi instytucjami, takimi jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest odpowiedzialny za realizację programu Czyste Powietrze.

Program Moje Ciepło

Program „Moje Ciepło” to inicjatywa realizowana w Polsce, mająca na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz zwiększenie korzystania z odnawialnych źródeł energii w sektorze ciepłownictwa. Program ten został stworzony w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz redukcji zużycia energii w sektorze grzewczym.

Warunki uczestnictwa w programie „Moje Ciepło” są następujące:

 • Dotyczy to głównie właścicieli domów jednorodzinnych, ale także mieszkańców wielorodzinnych budynków.

 • Uczestnicy programu muszą przeprowadzić audyt energetyczny swojego budynku, który określi jego efektywność energetyczną i przedstawi propozycje poprawy.

 • Należy zainwestować w nowoczesne technologie grzewcze, takie jak pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne lub inne systemy odnawialnych źródeł energii.

 • Wymagane jest zredukowanie emisji CO2 poprzez ograniczenie zużycia paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz ziemny lub olej opałowy.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w programie „Moje Ciepło” to:

 • Obniżenie rachunków za energię dzięki zastosowaniu bardziej efektywnych i ekologicznych systemów grzewczych.

 • Poprawa komfortu termicznego w budynku poprzez równomierne rozprowadzanie ciepła i unikanie zjawiska przeciągów.

 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zużycia paliw kopalnych.

 • Możliwość uzyskania dofinansowania lub korzystnych kredytów na inwestycje w energooszczędne i odnawialne źródła energii.

 • Wzmocnienie lokalnej gospodarki poprzez rozwój branży energii odnawialnej i tworzenie nowych miejsc pracy.

Wysokość dotacji, jaką można uzyskać w ramach programu „Moje Ciepło”, zależy od kilku czynników. Ostateczna kwota wsparcia finansowego zależy od efektywności energetycznej budynku, rodzaju zastosowanych technologii oraz dostępnych środków budżetowych przeznaczonych na ten cel.

Program „Moje Ciepło” oferuje różne formy wsparcia finansowego, takie jak dotacje bezzwrotne, preferencyjne pożyczki, dopłaty do zakupu urządzeń czy dofinansowanie audytu energetycznego. Wysokość dotacji może wynosić nawet kilkadziesiąt procent całkowitego kosztu inwestycji, jednak dokładne kwoty są ustalane przez władze lokalne, organy odpowiedzialne za program oraz instytucje finansujące.

Aby uzyskać informacje na temat aktualnych stawek dotacji i warunków, najlepiej skonsultować się z lokalnymi urzędami lub instytucjami odpowiedzialnymi za realizację programu „Moje Ciepło”. Tam udzielą szczegółowych informacji na temat wysokości dostępnych dotacji oraz procedur ubiegania się o nie.

Program Mój Prąd 5.0

„Mój prąd 5.0” to kolejna edycja polskiego programu rządowego, który promuje produkcję energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Program ten wprowadza nowe warunki i korzyści dla jego uczestników, aby jeszcze bardziej zachęcić do korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Warunki programu „Mój prąd 5.0” obejmują:

 • Instalację paneli fotowoltaicznych o większej mocy niż w poprzednich edycjach programu.
 • Konieczność zastosowania inteligentnych rozwiązań, takich jak liczniki dwukierunkowe, które umożliwiają monitorowanie i rozliczanie produkcji i zużycia energii.
 • Współpraca z certyfikowanymi instalatorami paneli fotowoltaicznych, którzy spełniają określone standardy techniczne i jakościowe.
 • Konieczność podłączenia systemu do sieci energetycznej i spełnienie odpowiednich wymogów technicznych.

Korzyści płynące z uczestnictwa w programie „Mój prąd 5.0”:

 • Oszczędności na rachunkach za energię elektryczną – własna produkcja energii pozwala obniżyć koszty korzystania z energii elektrycznej.
 • Możliwość sprzedaży nadmiaru wyprodukowanej energii – jeżeli panel fotowoltaiczny wytwarza więcej energii niż jest potrzebne, można ją sprzedać do sieci elektroenergetycznej, generując dodatkowy dochód.
 • Długoterminowy zwrot z inwestycji – instalacja paneli fotowoltaicznych jest inwestycją, która może przynieść korzyści finansowe w postaci oszczędności na rachunkach za energię elektryczną i potencjalnych dochodów ze sprzedaży nadwyżek.
 • Ekologiczność – korzystanie z energii słonecznej jako źródła energii elektrycznej pomaga w redukcji emisji gazów cieplarnianych i ochronie środowiska.
 • Wsparcie techniczne i doradcze – program „Mój prąd 5.0” oferuje wsparcie techniczne i doradcze dla uczestników, co ułatwia proces instalacji i korzystania z instalacji fotowoltaicznych.